Dijagnostički voštani modeli

Kod opsežnih rekonstrukcija fiksnim nadoknadama predlažemo izradu dijagnostičkih voštanih modela koji Vam omogućuju:

  • jednostavniju komunikaciju sa pacijentom
  • prezentaciju budućeg izgleda definitivnog rada                  
  • korekciju do postizanja optimalnih rezultata

Na osnovu modela mogu se izraditi privremene fiksne nadoknade koje će pacijent nositi izvesno vreme, te se želje i sugestije pacijenta na eventualne funkcionalne ili estetske nedostatke mogu ispoštovati kod izrade definitivne fiksne nadoknade.