Implatantni sistemi

Naša zubno protetska laboratorija poseduje dugogodišnje iskustvo u domenu izrade fiksnih i mobilnih nadoknada na implantatima, uz mogućnost izbora više implatantnih sistema:

- ITI Straumann
- Nobel Biocare Replace, Branemark sistem


Većina ovih sistema ima mogućnost izbora suprastruktura od titana ili keramike.
Olakšavamo Vam planiranje i ugradnju izradom hirurškog splinta. U zavisnosti od plana terapije izrađujemo fiksne i mobilne nadoknade od:

- metalkeramike
- bezmetalne keramike
- kompozita ili akrilata

Kod primene protokola imedijatnog opterećenja implantata protetskom nadoknadom izrađujemo privremene nadoknade od kompozita ili akrilata.