Kompozitni sistemi

U domenu restaurativne stomatologije u ponudi imamo i kompozitne materijale: ARTGLASS i VITA ZETA - VM LC namenjene izradi adhezivnih mostova (ojačanih ribond vlaknima), privremenih, definitivnih kruna, inleja i onleja.

Osnovne osobine su: odličan estetski efekat, dobro rubno zaptivanje, abrazivnost, dugotrajnost i potpuno uklapanje sa okolnom denticijom.

Sistem poseduje opaker, dentin i gleđ masu, koje se nanose u slojevima slično tehnici kod keramičkih materijala. Svaki sloj se individualno polimerizuje.

Inlej mostovi se izrađuju u slučajevima nedostatka jednog zuba u bočnoj regiji (premolara ili prvog molara) kada su zubi povoljnih dimenzija i sa očuvanim periodoncijumom. Visoke estetske vrednosti ovakvog rada udružene sa minimalnom preparacijom zuba predstavljaju pogodnu alternativu izradi konvencionalnih mostova.

Prema Vašim potrebama izrađujemo klasične fiksne nadoknade od različitih vrsta legura.