Metal keramički sistemi

 

Za izradu metalne substrukture mogu se koristiti:

  •  plemenite legure zlata koje odlikuje visok kvalitet, preciznost, dobra veza sa keramikom  i odlična biokompatibilnost
  •   bazne dentalne legure (Co-Cr-Mo), najčešće korišćene na ovim prostorima zbog pristu-
  •   pačne cene, dobrih fizičko-mehaničkih i bioloških karakteristika
  •   Zubne nadoknade se izrađuju u polupodesivom artikulatoru, po svim gnatološkim principima.

  Estetske vrednosti metal-keramičke nadoknade mogu biti znatno poboljšane dizajnom ruba
krunice u keramici, jer se na taj način poboljšava dubina cervikalne translucencije i transmisija
svetlosti u predelu vrata zuba, što omogućava prirodniji izgled nadoknade. Keramika name-
njena izradi ruba krunice dozvoljava demarkaciju u obliku polužleba i stepenika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od keramičkih materijala koristimo:

  • VM 13
  • NORITAKE