Namenske fiksne nadoknade

Izuzetnu pažnju posvećujemo izradi svih vrsta namenskih nadoknada, koje služe za prihvatanje stabilizacionih i retencionih elemenata parcijalne skeletirane proteze.

Prema potrebi ugrađujemo različite vrste atečmena najpoznatijih svetskih proizvođača (Ceka, ZL, Bredent, Servo Dental...).