Parcijalne skeletirane proteze

Za protetsku rehabilitaciju različitih tipova krezubosti izrađujemo:

  • parcijalne skeletirane proteze sa livenim kukicama
  • parcijalne skeletirane proteze na frezovanim metalokeramičkim krunama
  • parcijalne skeletirane proteze sa dvostrukim krunama
  • parcijalne skeletirane proteze sa preciznim veznim elementima