Sistemi dvostrukih kruna

Dvostruke (teleskop-konus) krune su indikovane za zbrinjavanje različitih vrsta krezubosti.